Kto

sme

O našej škole

Naša školská metodika zdôrazňuje medzipredmetové i nadpredmetové vzťahy, tj. komplexné poznávanie sveta v rovine racionálnej i duchovnej. Výchováva plnohodnotného človeka so schopnosťou svet nielen užívať, ale ho aj spoluvytvárať.

Viac

Vzdelávací program

Projektové vyučovanie založené na nadväznosti úloh. Najmodernejšie výtvarné alternatívy a koncepcie.

Viac

Naše unikáty

Pablobienále – polyekranová prezentácia výtvarných prác žiakov

Pabloplenér – jarný a jesenný plenér v Zaježovej

Vydavateľská činnosť a ilustrovanie kníh pre deti

Viac

Prečo študovať u nás?

  • Vysoký stupeň výtvarnej a vizuálnej gramotnosti.

  • Príprava na ďalšie štúdium na strednej alebo vysokej škole výtvarného zamerania.

  • Dokonalé materiálové a priestorové podmienky.
Virtuálna prehliadka školy

Čo hovoria naši študenti

Viac videí z vyučovania

Mám záujem o štúdium

Rozpoznali ste u vášho dieťaťa výtvarný talent a chcete, aby sa v tomto smere ďalej rozvíjalo?  Pošlite nám prihlášku na prijímací pohovor.
Viac o štúdiu
Viac o prijímacích pohovoroch

Naši

učitelia

Mgr. art. Bianka Kukurdíková
VÝTVARNÝ PEDAGÓG

Mgr.art.Zuzana Martinusová
VÝTVARNÝ PEDAGÓG

Mgr. art. Kristína Tománková
VÝTVARNÝ PEDAGÓG

kristina.tomankova@szuspablo.sk
Mgr. Miloš Čápka
UMELECKÝ RIADITEĽ, VÝTVARNÝ
PEDAGÓG, ZAKLADATEĽ ŠKOLY
Mgr. Juraj Ezechiaš
VÝKONNÝ RIADITEĽ, VÝTVARNÝ
PEDAGÓG, ZAKLADATEĽ ŠKOLY
Mgr. Eva Balážová
VÝTVARNÝ PEDAGÓG
POMOCNÝ ASISTENT
Mgr. art. Alžbeta Malcová
VÝTVARNÝ PEDAGÓG

Mgr. art. Eva Šrubařová
VÝTVARNÝ PEDAGÓG
Mgr. Tatiana Vrtochová
VÝTVARNÝ PEDAGÓG

Pablobienále je originálna polyekranová prezentácia výtvarných prác žiakov a pedagogických prístupov.
Spôsob prezentácie výtvarných prác metódou polyekranu v škole i na výstavách predstavuje silný motivačný prvok s didaktickým zámerom ukázať rôznorodosť, osobitosť i účinnosť výtvarných prác detí v jednom tematickom koncepte.
Viac

Umenie v prírode - cesta čistoty

  • príroda ako archetyp vnútorného učiteľa
  • zmyslové vnímanie a intuitívne vyciťovanie
  • koncentrácia na podstatu
  • pozorovanie, analýza, vhľad
  • duchovné formotvorné prvky výtvarného jazyka
Viac
2% z daní
Vážení rodičia, študenti a priaznivci školy,
prosíme Vás o poukázanie 2% z Vašej dane pre naše občianske združenie Ateliér Pablo o.z. Podporíte tým organizovanie pravidelných žiackych výstav školy, verejných workshopov a ďalších tvorivých aktivít školy (napr. ilustrácie kníh pre deti žiakmi školy).
FormulárViac
Dobrovoľný príspevok
Podporiť umelecké vzelávanie detí, organizovanie výstav a workshopov a ďalších našich aktivít môžete kúpou umeleckých diel, kníh, reklamných predmetov, ale aj priamym zaslaním vášho dobrovoľného finančného príspevku na náš bankový účet.
Kúpou diel
Kúpou reklamných predmetovViac
Firmy a donori
Pokiaľ chcete prostredníctvom vašej firmy podporovať rozvoj mladých výtvarných talentov, s radosťou privítame vaše dary a sme tiež otvorení reklamnej spolupráci. 

Viac

Máte záujem o novinky z prostredia školy?

Prihláste sa na odber nášho newslettra a buďte priebežne informovaní o našich aktivitách, kreatívnych projektoch, výstavách študentských prác a workshopoch.
Nenechajte si uniknúť aktuálnu ponuku originálnych diel našich študentov a pedagógov.

    chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram