Pablobienále

Pablobienále je ojedinelý projekt v stredoeurópskom priestore v rámci základného umeleckého školstva s dvojročnou frekvenciou.
Je jedinečný rozsahom (500-700 prác) a náročnou inštaláciou. Predstavuje vrcholnú udalosť, ktorá je ukážkou úrovne a kvality školy.

2014

2023

PABLOBIENÁLE ONLINE VIZITKA
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram