Kresba

Kresba je prvou najprirodzenejšou činnosťou, pomocou ktorej sa dieťa konfrontuje so svetom. Hľadá súvislosti vo svojom prostredí. Ceruzku považuje za hračku, baví ho pohyb ruky, vznikajúca farebná stopa, rytmus línií. Neskôr hra prechádza do uvedomelého kresliarskeho prejavu.

Vo výtvarnej výchove objavujeme:

  • kresbu z predstavy smerujúcu k vlastnej výpovedi
  • kresbu motivovanú pozorovaním skutočnosti odkrývajúcu rôzne podoby sveta
  • kresbu návrhovú, pohotovo zaznamenávajúcu nápad, námet pre realizáciu v inom materiáli

V metodickom prístupe učiteľ vedie dieťa cez výtvarné problémy k zvládnutiu základov kresby.

Techniky kresby

Suchou stopou:

  • ceruzkou

  • rudkou

  • uhľom

Mokrou stopou:

  • pierkom a tušom

  • drievkom a tušom

  • štetcom a fixou

CELÁ GALÉRIA KRESIEB
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram