Grafika

Grafika prináša protiváhu predchádzajúcim emocionálne zafarbeným aktivitám. Vyžaduje poriadok a rozumový prístup. Dieťa objavuje vyjadrovacie prostriedky grafických techník, záväznú reťaz krokov jednotlivých grafických postupov. Hlavným znakom grafiky vo výtvarnej výchove je rozmnoženie výtvarného námetu ručnou tlačou. 

Využívame: 

  • tlač z výšky

  • tlač z hĺbky

  • tlač z plochy

Obvyklé sú jednoduché riešenia v čiernobielom prevedení. Neskôr nastupujú viacfarebné poňatia. Zo všetkými postupmi sa stretávame vo voľnej a úžitkovej, propagačnej grafike.

Grafické techniky

Prípravné techniky

V prípravných grafických technikách sa dieťa stretne s gumotlačou, rytou kresbou, odkrývacou technikou na voskovom podklade, s kresleným monotypom,
s hrami odtlačkov rôznych predmetov.

Tlač z hĺbky

V technikách tlače z hĺbky dieťa reprodukuje stopu, ktorú zanecháva ihla v papierovej alebo plastovej, či kovovej matrici. Ide o papieroryt
a suchú ihlu.

Tlač z výšky

V technikách tlače z výšky tlačíme zo šablón,
z papierovej a materiálovej koláže, môžeme použiť sádroryt a linoryt.

Tlač z plochy

Pre tlač z plochy využívame monotyp, teda tlač jediného odtlačku a sieťotlač. Využívame samozrejme aj súdobé techniky, akými sú xeroxová grafika
a počítačová grafika.

CELÁ GALÉRIA GRAFÍK
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram