Fotografia

Fotografia zaznamenáva nebývalý rozsah, zo samostatného odboru sa profiluje v niekoľkých variáciách. V prostredí školy môžeme klasifikovať dokumentačnú fotografiu, motivačnú fotografiu, fotografiu s mnohostranným vnímaním výtvarného jazyka pri riešení výtvarného radu alebo projektu. Napríklad pri hre so svetlom, vrhnutým tieňom.

Využívame ju pre výtvarné premeny pomocou počítača. Budujeme archívy výtvarných vzťahov medzi všednými motívmi alebo výpovednými detailami. Nová programová koncepcia pri pohľade na fotografiu a jej využívanie vedie k spontánnej chuti objavovať a pomenovávať výtvarné vzťahy.

Ako psychické uvoľnenie či forma arteterapie môže slúžiť hodina vonku s fotoaparátom, hľadanie zadaného motívu a potom prenesenie jedného vybratého snímku do plošnej tvorby.

Žiaci môžu pomocou fotografie flexibilnejšie riešiť výtvarné úlohy, zaznamenať rôzne tematické série i kompozičné variácie.

Typy fotografií

  • dokumentačná fotografia

  • motivačná fotografia

  • fotografia s mnohostranným vnímaním výtvarného jazyka

CELÁ GALÉRIA FOTOGRAFIÍ
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram