Poslanie a ciele školy

Vízia

Sme novodobá škola, ktorá ponúka iný spôsob nazerania na svet.

Poslanie

Prebúdzame a rozvíjame vedomé bytosti, ktoré majú odvahu žiť slobodný a šťastný život.

Cesta

Aktívnym procesom pomáhame deťom spoznávať a následne prekračovať svoje limity, pretvárať hmotu v energiu ducha a vytvárať si vlastnú realitu.

NAŠE HODNOTY

HODNOTY

autentickosť
múdrosť
zmysel pre
pravdu a krásu
úcta
empatia

NAŠE PILIERE

Škola, kde sme doma

 • rodinná atmosféra
 • ateliéry v prírodnom prostredí
 • dokonalé materiálové a priestorové podmienky
 • individuálny prístup
 • tímová práca

Profesionálny
a priateľský tím,
výnimoční učitelia:

 • kvalitou
 • praxou
 • celoživotným nasadením
 • profesionálne výtvarne činní
 • pedagogicky zdatní
 • schopní tvoriť tím
 • stotožnení s víziou, poslaním a hodnotami školy

Výchovno-vzdelávací
proces prostredníctvom
umenia

 • tradičné aj nové obsahové a výkonové štandardy
 • vlastná metodika založená na 30-ročných skúsenostiach zakladateľov
 • rozvoj vnímania
 • pestovanie vedomia
 • predstavivosť a fantázia
 • cit pre zodpovednosť

V čom sme jedineční

 • Pabloplenér Zaježová – umenie v prírode, očistenie vzťahu k prírode
 • zmyslové prežívanie sveta nahrádza výkonovú koncepciu sveta
 • Pablobienále – originálna polyekranová prezentácia výtvarných prác a pedagogických prístupov, konceptov
 • ilustrovanie kníh poézie pre deti našimi žiakmi
 • Pablo vydavateľ kníh poézie pre deti
 • rezidenčné pobyty umelcov a ich workshopy (tvorivé dielne)
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram