Pabloplenér

Umenie v prírode (Land art) – týždňový výchovnovzdelávací tvorivý pobyt, organizovaný jeden až dva krát ročne. Výtvarné a enviromentálne aktivity sa viažu na prírodné prostredie, floristiku, biológiu, ekológiu, kozmológiu a etiku. Takýto výchovnovzdelávací pobyt v prírode pôsobí uzdravujúco, posilňuje psychiku detí, oživuje sociálne vzťahy a užšie komunitné väzby.

2019

2023

GALÉRIA UMENIE V PRÍRODE GALÉRIA Pabloplenér IV
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram