Modelovanie

Modelovanie a priestorové vytváranie nadväzuje na schopnosť prežívania hmatových vnemov a vyúsťuje k zámernému plastickému prejavu. Všetky námety môže dieťa stvárniť dvoma spôsobmi, voľným alebo reliéfnym.

Dieťa spoznáva vlastnosti rôznych tvárnych materiálov alebo daných priestorových prvkov. 

Na figurálne modelovanie z predstavy nadväzuje okruh námetov, ktoré úzko súvisia s prírodou. Cez motiváciu prírodnými motívmi skúmame základné stavebné princípy vyváženosti, stability a lability, plných a prázdnych tvarov, plastických textúr, rytmov a kontrastov.

Pri modelovaní hlinou žiaci používajú vhodné nástroje, drevené špachtle a kovové očká.

Materiály

  • papier
  • kartón
  • kovové fólie
  • sochárska hlina
  • keramická hlina
  • motúzy

  • drôty

  • prírodné materiály

  • umelé materiály

  • pórobetón

CELÁ GALÉRIA MODELOVANIA
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram