2% z dane

Vážení rodičia, študenti a priaznivci školy,

prosíme Vás o poukázanie 2% z vašej dane pre naše Ateliér Pablo o.z. Podporíte tým organizovanie pravidelných žiackych výstav školy, verejných workshopov a ďalších tvorivých aktivít školy (napr. ilustrácie kníh pre deti žiakmi školy).
Organizácia koncepčne zameranej výstavy, ktorú by sme radi organizovali každé 2 roky pod názvom Pablobienále, si vyžaduje nemalé finančné prostriedky na prenájom priestorov, tvorbu a tlač katalógov, pozvánok a plagátov, propagáciu v mediálnych prostriedkoch, zakúpenie rôzneho inštalačného materiálu atď.

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Ateliér Pablo o.z.
Sídlo: Zámočnícka 36/1, 917 01 Trnava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42164966
DIČ:  2024075493

Ako postupovať:

Ak ste zamestnanec a požiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu:

  • požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane a podľa neho vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane
  • obe tlačivá prosím doručte najneskôr do 26. apríla aktuálneho roka na adresu sídla o.z., alebo priamo na príslušný daňový úrad.

Ak ste fyzická osoba – SZČO, alebo iná právnická osoba, ste oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať Vami určeným prijímateľom.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Finančný dar

Prostredníctvom budovania vzťahu k umeniu a ku kráse, vedieme našich zverencov k vyšším etickým hodnotám.  Prispievame k vyváženému a  harmonickému rozvoju ich osobnosti, s cieľom, aby dokázali objaviť a naplno žiť svoj potenciál. Okrem samotnej výuky sú súčasťou aktivít našej školy verejné výstavy a vernisáže, kde žiaci majú možnosť rozvíjať aj svoje prezentačné schopnosti.

Pokiaľ ste stotožnený s našou filozofiou a máte záujem podporiť vzdelávanie detí umením, môžete nám poslať dar na účet vedený v ČSOB banke.

Číslo účtu - IBAN: SK90 7500 0000 0040 1434 4590

BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Názov účtu: ČSOB Podnikateľské konto Plus

PODPORTE NÁS

Ďakujeme

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram