Pablo Picasso, 1889

Vzdelávací program

Pablo predstavuje dieťa, meno chlapca, tiež meno Pabla Picassa, evokuje šťastný príbeh španielskeho chlapca.

SZUŠ Pablo ponúka kvalitné podmienky pre objavenie tvorivého priestoru, plné materiálové vybavenie školy a predovšetkým starostlivo vyberaných pedagógov.

Poskytujeme dieťaťu možnosť pohybovať sa vo výtvarnom teréne, vďaka čomu:

  • spoznáva základné prvky výtvarného jazyka, bod, línia, škvrna, tvar, plocha/priestor, svetlo/tieň, tiež prostriedky výstavby a kompozície, rytmus, symetria, rovnováha, pohyb, proporcie, kontrast a súzvuk

  • objavuje možnosti neverbálnej komunikácie prostredníctvom výtvarného jazyka

  • overuje si priamo v praxi svoje schopnosti a zručnosti s médiami farby, hliny, grafickými a inými materiálmi

  • napĺňa prirodzenú potrebu obrazov

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram