Textilná tvorba

Pri oboznamovaní s textilným médiom sa študenti učia najskôr rozlišovať druh materiálu. Následne objavujú možnosti spracovania textilu v rôznych textilných technikách, najmä batikách a rôznych typoch šitia.

Študenti spoznávajú materiály:

 • prírodné/umelé
 • spradené/nespradené
 • tkané/nestkané textílie
 • úplet

Prvé skúsenosti nadobúdajú študenti pri maľbe na textil, batike. Neskôr skúmame objemy plsti a molitanu pomocou tvarovania zväzovaním, tvarovania obmotávaním šnúrami, priadzami a stuhami s rôznou akosťou.

Študenti sa tiež učia vnímať vlastnosti materiálov ako pevnosť a elastickosť, ďalej rozpoznávajú a skúmajú pôsobenie štruktúry materiálov ako lesklosť, matnosť, hladký a reliéfny materiál.

Po nadobudnutí týchto skúseností si žiaci môžu začať osvojovať postupnosť zložitejšieho procesu pri práci na šitej tapisérii a v mäkkej plastike. Od návrhu po samotnú realizáciu postupujú cez výber vhodných materiálov rôznymi technikami spracovania.

Textilné techniky

Šitie:

 • ručné šitie

 • strojové šitie

 • vyšívanie

 • aplikovanie

 • vyšívanie

Batiky:

 • batika savom

 • batika voskom

 • skladaná batika

 • šitá batika

Iné postupy:

 • šitá tepiséria

 • mäkká plastika 

CELÁ GALÉRIA TEXTILNEJ TVORBY
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram