Vyučovanie a školné

Zárukou kvality sú naši vyučujúci s dlhodobou praxou, s odbornou výtvarnou a pedagogickou kvalifikáciou, ktorí sú zároveň umelecky činní.

V cene školného je poskytnutá profesionálna materiálová vybavenosť (farby, výkresy, štetce, pierka, hlina, glazúry, rydlá na grafiku, grafické valce, palety, maliarske dosky atď.)

Formy štúdia:

Základné štúdium: 1x v týždni 3×45 minút
Prípravné štúdium: 1x v týždni 2×45 minút

Čas výučby:

1. skupina: od 14:00 do 16:15 
2. skupina: od 16:30 do 18:45 

Školné v prípravnom a základnom štúdiu

Platba polročne (možné je platbu rozdeliť aj na viac splátok):
1. polrok – september až január: 350 €
2. polrok – február až jún: 350 €

Zľavy pre súrodencov:
Dvaja súrodenci 300 € na polrok za 1 dieťa (celkovo zľava 200 € na celý školský rok)
Traja súrodenci 250 € na polrok za 1 dieťa (celkovo zľava 600 € na rok)

Číslo účtu v ČSOB: 4014344590/7500
IBAN: SK90 7500 0000 0040 1434 4590

Stiahnite si formulár záväznej prihlášky
vo formáte PDF alebo DOC tu:

PRIHLÁŠKA V DOC
PRIHLÁŠKA V PDF
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram