VÝTVARNÝ PEDAGÓG, POMOCNÝ ASISTENT

Mgr. Eva Balážová

„Najväčšou silou a zdrojom tvorivej inšpirácie je pre mňa Matka príroda ako pohľad von a moje srdce ako pohľad dnu.“

Viac informácií
  • 1995 – 1999 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, Trnava, sociálna práca (Mgr.)
  • 2011 – 2013 Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury, Trnava, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
  • konzultačné štúdium a prax v odbore výtvarné techniky a výtvarná pedagogika na SZUŠ Pablo u výtvarných pedagógov Mgr. J. Ezechiáša a Mgr. M. Čápku.
  • 3-násobná úspešná absolventka 100-kilometrového pochodu cez Malé Karpaty
  • lektorka detskej jogy
  • záľuba v záujme o ľudové slovenské tradície a remeslá, košikárstvo, pečenie kváskoveho chleba ako aj v zbere a oboznamovaní sa s liečivými rastlinami a ich všestranné využívanie
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram