VÝKONNÝ RIADITEĽ, VÝTVARNÝ PEDAGÓG, ZAKLADATEĽ ŠKOLY

Mgr. Juraj Ezechiaš

„Putovať znamená pre bojovníka vydať sa cestou, ktorá ma srdce. Cesta, ktorá má srdce, je cestou plnou radosti. Pokiaľ sú bojovníci na ceste, ktorá má srdce, sú s ňou zajedno a plne sa s ňou stotožnujú. Táto cesta bojovníkov posilňuje a bojovníci si ju volia preto, aby zo seba mohli vydať to najlepšie. Bojovníci si ju zvolia a potom ju nasledujú. Dívajú sa, radujú a smejú sa, a potom vidia a poznávajú. Všetky veci, ktoré si bojovníci vyberajú ako ochranné štíty, sú súčasťou ich cesty, ktorá má srdce.“ (z diela Carlosa Castanedu)

Viac informácií
  • 20-ročná pedagogická prax v odbore
  • 1996 – 2000 Pedagogická fakulta TU, Trnava, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II.stupeň ZŠ, (prírodopis – výtvarná výchova)
  • 2007 1. kvalifikačná skúška o odbornej spôsobilosti pedagodických pracovníkov na tému Filozofia čistej mysle pri výchove člověka, Metodickopedagogické centrum Bratislavského kraja v Bratislave
  • 2017 funkčné vzdelávanie – riadenie školy a školského zariadenia, metodicko-pedagogické centrum Bratislava, práca na tému Filozofia dynamickej školy vo výtvarnom odbore SZUŠ Pablo autorská výtvarná tvorba – fotografia a maľba
  • členstvo v ZVUZS (Združenie výtvarných umelcov západného Slovenska) a v SAPVEP (Slovenská asociácia pedagógov výtvarných a estetických predmetov)
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram