VÝTVARNÝ PEDAGÓG

Mgr. Tatiana Vrtochová

„Na práci s deťmi ma najviac baví ich nadšenie z tvorby – keď sa už nemôžu dočkať momentu, keď skončí úvodná časť hodiny a budú môcť vziať do svojich rúk ceruzky, štetce, farby, rydlá, hlinu… a na záver hodiny sa zas nemôžu odtrhnúť od svojho diela. Čím menšie deti, tým silnejšie nadšenie. Na nás učiteľoch je, aby sme im pomohli tento tvorivý entuziazmus udržať, ponúknuť im témy a ukázať techniky, ku ktorým majú blízko alebo v ktorých sa ešte len nájdu. Umelecké dielko vytvorené pod vplyvom takéhoto silného náboja prirodzene vyžaruje adekvátnu energiu. Detská tvorba teda na mňa pôsobí blahodarne, to je odmena za moju prácu.“

Viac informácií
 • 2005 – 2007 Pedagogická fakulta TU, Trnava, Animácia výtvarného umenia (Bc.)
 • 2007 – 2010 Pedagogická fakulta TU, Trnava, Učiteľstvo výtvarných predmetov (Mgr.)

        výstavy:

 • 2006 Streetart summit 2, Stanica Žilina Záriečie
 • 2007 Streetart summit 3, Stanica Žilina Záriečie
 • 2009 Streetart summit 5, Stanica Žilina Záriečie
 • 2010 L’attaque de l’art, Francúzsky inštitút Bratislava
 • 2011 Brand new buy now!, Free art gallery Trnava
 • 2015 Výstava ilustrácií z knihy Deravá hlava, ArtForum Trnava
 • 2016 #Trnava
 • 2017 #Trnava
 • 2018 #Trnava
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram