ONLINE vyučovanie

Vážení rodičia, milí študenti,

 
spúšťame online vyučovanie cez platformu Sofigreo, ktorá nám výrazne uľahčí komunikáciu so žiakmi počas pandémie COVID 19 (zadávanie lekcií a kurzov formou textu, obrázkov, videí, možnosť priamej diskusie formou četu, správ atď.).
Učitelia budú prostredníctvom platformy nielen zdielať online lekcie, ale aj zadávať žiakom tvorivé úlohy, o ktorých budú následne na platforme diskutovať. 
To znamená, že od žiakov sa očakáva určitá miera aktivity. 
Sofigreo predstavuje inú kvalitu, náročnosť i spôsob práce pre učiteľa, prebieha v iných rovinách s dôrazom na psychosociálny efekt a udržanie detí v aktivizujúcom rytme, procese. Formálny výsledok hmotnej práce je v tomto prípade menej dôležitý ako vyvinutá kreativita v domácom prostredí. Obsah a mentálny proces je implicitným vychovávateľom, rozvíjajúcim vedomie a živé myslenie malých tvorcov. Vedie k samostatnejšiemu rozhodovaniu a cez možnú diskusiu s učiteľom v rámci platformy k priamej interakcii a overovaniu si zvolených postupov.
Štruktúra platformy umožňuje plný didaktický prístup i nové metodické postupy v komunikácii učiteľa so žiakom. Napokon sa to dá odsledovať. Nie je menej cenným vzdelávacím prostriedkom iba poskytuje inú živnú pôdu pre rozvoj dieťaťa. Je rozhodne zmenou dynamiky v myslení s dôrazom na abstrahovanie a predstavivosť. Tiež na vypestovanie si kritérií sebahodnotenia a odsledovanie vlastných limitov. Vysoký étos je v prítomnej akceptácii krízového režimu pre učiteľa a z neho vyplývajúcich vzdelávacích obsahov. Pre dieťa v dynamizujúcom procese jeho úvah reakcií.
Treba dôverovať platforme a cez ňu sa všetko potrebné vyprofiluje vo vzájomnej komunikácii.

Stačí k tomu jeden pracovný nástroj podľa Vašich možností  (PC, notebook, tablet alebo smartfón).

 
Tešíme sa na Vašu spoluprácu 
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram