Udalosti

Apríl 2024

Prijímacie pohovory na školský rok 2024/25

VIAC

Vážení priatelia, milé deti!

Keď hľadáte výnimočnú a najkvalitnejšiu možnosť štúdia na Slovensku v rámci umeleckých škôl, krúžkov, kurzov, tvorivých dielní atď., tak SZUŠ Pablo je najlepšou voľbou pre Vás. Od pondelka 8. apríla 2024 začínajú prijímacie pohovory na nový školský rok 2024/2025. Prebiehať budú v priateľskom duchu počas mesiacov apríl a máj individuálnou formou vo vopred dohodnutom termíne.

Zárukou kvality sú naši vyučujúci s dlhodobou praxou, s odbornou výtvarnou a pedagogickou kvalifikáciou, ktorí sú zároveň umelecky činní.

V cene školného je poskytnutá profesionálna materiálová vybavenosť (farby, výkresy, štetce, pierka, hlina, glazúry, rydlá na grafiku, grafické valce, palety, maliarske dosky atď.)

Tešíme sa na Vás!

Október 2023

Pabloplenér IV.

VIAC

Vážení rodičia, milí študenti,

po troch úspešých plenéroch Vám dávame znovu do pozornosti 5-dňový výtvarný plenér v prírode – v malebnej lazovej oblasti Zaježová (20 km od Zvolena).

Pabloplenér IV., ktorý sa uskutoční v termíne od 2.10 do 6.10.2023, organizuje naše občianske združenie Ateliér Pablo o.z v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, ktorý projekt podporil dotáciou vo výške 1300 eur. O ubytovanie a stravu sa postará Vzdelávacie centrum Zaježová.

Nosným tematickým okruhom umenia v prírode budú "DARY ZEME" s dvomi hlavnými výtvarnými námetmi "Tvary prírody" v technike kyanotypia a "Rajská záhrada / plody zeme" technikou africkej hlinenej batiky. Okrem toho sa bude maľovať prírodnými pigmentami a pracovať s bylinkami a rôznymi prírodninami. Cestou do Zaježovej sa zastavíme aj na magickom mieste Gavúrky – lesoháj s 300 a viac-ročnými dubmi.

Prejdite na fotoalériu >

August 2023

Dodatočné prijímacie pohovory na
šk. rok 2023/24

VIAC

Máte doma malého umelca? Do polovice septembra budú prebiehať dodatočné prijímacie pohovory. Stačí si telefonicky dohodnúť termín alebo nám napísať správu. Tešíme sa na Vás!

Jún 2023

Otváracie hodiny Pablobienále IV. - "Modré ikry - zlaté slzy"

VIAC

Máj 2023

Pablobienále IV.

VIAC

Milí rodičia, študenti a priatelia! Srdečne a s radosťou Vás opäť všetkých pozývame na veľkolepú udalosť školy - výstavu žiackych prác Pablobienále IV. pod názvom "Modré ikry - Zlaté slzy". Slávnostné otvorenie výstavy (vernisáž) sa koná dňa 1. júna 2023 o 18:00 hod. v galerijných priestoroch Čajky, na Halenárskej 6 v Trnave. Vystavených bude viac ako 30 výtvarných projektov spracovaných v rôznych technikách (kresby, maľby, grafiky, sochy, keramika, batiky, tapisérie a rôzne priestorové objekty). Na vernisáži na vás čaká okrem kvalitného umenia gurmánske občerstvenie, kvalitné nápoje, živá rocková kapela spolu s príjemným záhradným prostredím. Výstava potrvá do 30. septembra 2023.
Všetci ste vítaní! :-)

Apríl 2023

Prijímacie 
pohovory 
2023/24

VIAC

Vážení priatelia a záujemci o štúdium! Od stredy 26. apríla 2023 začínajú prijímacie pohovory na nový školský rok 2023/2024. Prebiehať budú počas mesiacov máj a jún individuálnou formou vo vopred dohodnutom termíne. Tešíme sa na Vás!

Viac o prijímacích pohovoroch >

Jún 2022

Pablo
Plenér III.

VIAC

Vážení rodičia, milí študenti,

po dvoch úspešných plenéroch v roku 2019 Vám dávame opäť do pozornosti 5-dňový výtvarný plenér v prírode – v malebnej lazovej oblasti Zaježová (20 km od Zvolena). Prejdite na fotoalériu >

Keďže tohtoročný Pabloplenér 3 organizuje naše občianske združenie Ateliér Pablo o.z v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, ktorý projekt podporil dotáciou vo výške 1500 eur, môžu sa prihlásiť aj bývalí študenti, prípadne iní záujemci. Termín od 20.6. do 24.6. 2022.

Pripravujeme témy umenia v prírode ako napr. kostra bájneho zvieraťa, kreatívna kreatúra, stopa bájneho zvierťa, práca s bylinkami – posolstvo divokých rastlín. Pôjdeme aj na magické miesto Gavúrky – lesoháj s 300 a viac-ročnými dubmi.

PDF s programom na stiahnutie >

Apríl 2022

Prijímacie
pohovory 2022/2023

VIAC

Od pondelka 25. 4. 2022 začíname prijímacie pohovory na nový školský rok 2022/2023
Prebiehať budú individuálnou formou vo vopred dohodnutom termíne.

Tešíme sa na Vás!

December 2021

Virtuálna prehliadka Pablobienále III

VIAC

Milí priatelia,
výstava Pablobienále 3 síce skončila, ale stále máte možnosť vidieť diela cez virtuálnu prehliadku >.

Júl 2021

Otváracie hodiny Pablobienále III

VIAC

Jún 2021

Pablobienále III

VIAC

Milí rodičia, študenti a priatelia školy,
srdečne a s radosťou Vás všetkých pozývame 3. júna 2021 o 18:00 hod. do Čajky (Halenárska 6, Trnava) na slávnostné otvorenie (vernisáž) výstavy študentských výtvarných prác Pablobienále III.

Čaká na Vás:
– nesmierne nádherná inštalácia vybraných výtvarných celkov za posledné 3-ročné obdobie
– významní hostia
– úvodný moderovaný program sprevádzaný koncertom živej rockovej kapely
– delikatesné občerstvenie pre deti i dospelých
– ochutnávka kvalitných vín a ovocných nektárov
– čapované plzenské pivo aj nealko radler
– a hlavne pohodička a dobrá nálada

 

Prejdite na fotogalériu >

Máj 2021

Prijímacie pohovory 2021/2022

VIAC
Od pondelka 10. 5. 2021 začíname prijímacie pohovory na nový školský rok 2021/2022.
Prebiehať budú individuálnou formou vo vopred dohodnutom termíne.

Tešíme sa na Vás!

Máj 2021

Prijímacie pohovory 2021/2021

VIAC

Od pondelka 18. 5. 2020 začíname prijímacie pohovory na nový školský rok 2020/2021
Prebiehať budú individuálnou formou vo vopred dohodnutom termíne.
Ak máte záujem, kontaktujte nás prosím čo najskôr, počet prijímaných žiakov je limitovaný.

Tešíme sa na Vás!

Marec 2020

Online vyučovanie

VIAC

Vážení rodičia, milí študenti,
spúšťame online vyučovanie cez platformu Sofigreo, ktorá nám výrazne uľahčí komunikáciu so žiakmi počas pandémie COVID 19 (zadávanie lekcií a kurzov formou textu, obrázkov, videí, možnosť priamej diskusie formou četu, správ atď.).
Učitelia budú prostredníctvom platformy nielen zdielať online lekcie, ale aj zadávať žiakom tvorivé úlohy, o ktorých budú následne na platforme diskutovať.
To znamená, že od žiakov sa očakáva určitá miera aktivity.
Sofigreo predstavuje inú kvalitu, náročnosť i spôsob práce pre učiteľa, prebieha v iných rovinách s dôrazom na psychosociálny efekt a udržanie detí v aktivizujúcom rytme, procese. Formálny výsledok hmotnej práce je v tomto prípade menej dôležitý ako vyvinutá kreativita v domácom prostredí. Obsah a mentálny proces je implicitným vychovávateľom, rozvíjajúcim vedomie a živé myslenie malých tvorcov. Vedie k samostatnejšiemu rozhodovaniu a cez možnú diskusiu s učiteľom v rámci platformy k priamej interakcii a overovaniu si zvolených postupov.
Štruktúra platformy umožňuje plný didaktický prístup i nové metodické postupy v komunikácii učiteľa so žiakom. Napokon sa to dá odsledovať. Nie je menej cenným vzdelávacím prostriedkom iba poskytuje inú živnú pôdu pre rozvoj dieťaťa. Je rozhodne zmenou dynamiky v myslení s dôrazom na abstrahovanie a predstavivosť. Tiež na vypestovanie si kritérií sebahodnotenia a odsledovanie vlastných limitov. Vysoký étos je v prítomnej akceptácii krízového režimu pre učiteľa a z neho vyplývajúcich vzdelávacích obsahov. Pre dieťa v dynamizujúcom procese jeho úvah reakcií.
Treba dôverovať platforme a cez ňu sa všetko potrebné vyprofiluje vo vzájomnej komunikácii.
Stačí k tomu jeden pracovný nástroj podľa Vašich možností (PC, notebook, tablet alebo smartfón).

Tešíme sa na Vašu spoluprácu!

Október 2019

Pabloplenér II.

VIAC

V dňoch 7.10. až 11.10. 2019 sa konal v poradí už druhý tohtoročný Pabloplenér v nádhernej prírode na Zaježovských lazoch. 18 detí prežilo bohatosť procesov poznávania a rozvoj svojej tvorivosti i svojej vlastnej osobnosti. Žiaci získali vedomosti z oblasti biológie (byliny, stromy, vtáky , zvieratá, hmyz), ekológie (enviro-blok), dejín fotografie aj z oblasti land-art. Zažili prácu s materiálom, prácu v teréne, narábanie s náradím (pílka, nôž, kladivo), fyzické cvičenia i cvičenia koncentrácie mysle. Deti rozvíjali svoje postoje a city, empatiu, súdržnosť, vedomie jednoty. Užili si nádhernú chvíľku relaxácie vo včeľom domčeku.

Prejdite na fotogalériu >

Máj 2019

Pohovory 2019/2020

VIAC

Od pondelka 27. 5. 2019 začíname prijímacie pohovory na nový školský rok 2019/2020
Prebiehať budú individuálnou formou vo vopred dohodnutom termíne.
Ak máte záujem, kontaktujte nás prosím čo najskôr, počet prijímaných žiakov je limitovaný.
Tešíme sa na Vás!

Máj 2019

Pabloplenér I.

VIAC

Vážení rodičia, dávame Vám do pozornosti novú aktivitu školy – 5 dňový výtvarný plenér v prírode – v malebnej lazovej oblasti Zaježová (20 km od Zvolena). Sme presvedčení o tom, že kontakt s čistou prírodou je pre výtvarníka nevyhnutný, žiaci si môžu vyskúšať nové výtvarné princípy a postupy: kresba a maľba v prírode, land-art, prírodné priestorové objekty, inštalácie a iné. Tiež sú v programe zážitkové enviro-bloky zamerané na ekológiu – vzťah k životnému prostrediu, návšteva včelára, spoznávanie liečivých byliniek atď. Maximálny počet 24 žiakov, 7. až 9. ročník.

Prejdite na fotogalériu >

Apríl 2019

# Nápis Trnava IV

VIAC

V sobotu 27. 4. 2019 nás už po štvrtý rok môžete vidieť na pešej zóne pred školou pri maľovaní nápisu #TRNAVA.

Okrem dizajnového zladenia celkovej kompozície autorov sa podieľame konkrétne na troch písmenách.
Tešíme sa na Vašu podporu 
T – Olívia Dlasková, Natália Palšovičová, Veronika Srnáková, Elena Schwarzová – žiačky SZUŠ Pablo
A – Mgr.art Eva Šrubařová – učiteľka SZUŠ Pablo
A – Mgr. Tatiana Vrtochová alebo Da Linka – učiteľka SZUŠ Pablo

Prejdite na fotogalériu >

Máj 2018

Pablobienále II

VIAC

31. 05. 2018
Vážení rodičia, študenti, milé deti, priatelia školy,
srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie tretej výstavy našej školy pod názvom Pablobienále 2.

Otvorenie sa koná dňa 31. mája 2018 o 18.00 hod. v Čajke na Halenárskej ul. č. 6 v Trnave.

Doprajte si jedinečnú príležitosť vidieť v našej koncepcii naakumulovanú energiu Vašich detí. O atmosféru počas vernisáže i po nej sa postará živé hudobné teleso, zaznejú piesne Beatles, Led Zeppelin… atď. V rámci gurmánskych drobností bude postarané i o deti, čaká ich sladké prekvapenie.

Udalosť koncepčnej výstavy vnímame ako súčasť vyučovania pre deti a príjemné vyvrcholenie výchovnovzdelávacieho programu školy. V koncepte Prírodné vedomie žiačky II. stupňa predvedú tiež svoje modely užitkového textilu, vlastnoručne ušité sukne inšpirované lupeňmi kvetov.

Prejdite na fotogalériu>

Máj 2018

Pablobienále II - vernisáž

Apríl 2018

# Nápis Trnava III

VIAC

28. 04. 2018

Aj tento rok maľujeme # TRNAVA. Dokonca až 5 písmen. Príďte nás podporiť, tešíme sa na Vás!
# – Olívia Dlasková, Patrícia Hamerlíková, Lujza Čambálová – žiačky SZUŠ Pablo
A – Mgr. Tatiana Vrtochová alebo Da Linka – učiteľka SZUŠ Pablo
T – Mgr.art Klaudia Šimuničová – učiteľka SZUŠ Pablo
A – Mgr.art Eva Šrubařová – učiteľka SZUŠ Pablo
V – Laco Vrždák – študent SZUŠ Pablo

Prejdite na fotogalériu >

December 2017

Vydanie knihy Ježko Dežko
a jej uvedenie do života

VIAC

20. 12. 2017
Srdečne Vás pozývame na slávnostnú prezentáciu knihy pre deti Ježko Dežko od Jána Čápku, vydanou našou školou a ilustrovanou žiakmi školy. Prezentácia spojená s výstavou originálov ilustrácií bude v stredu 20. decembra o 16.00 hod. v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.
Tešíme sa na Vás!

Prejdite na fotogalériu >

Máj 2017

Keltské mince – Bratislavský hrad

Apríl 2017

# Nápis Trnava II

VIAC

01.05. 2017
Milí rodičia a študenti,
ak nemáte už naplánovaný iný program, príďte sa v sobotu 6. 5. 2017 pozrieť na 2. ročník maľovania písmen # TRNAVA, tým si spestriť príjemný víkendový deň a podporiť nás.

Pablo sa podieľa viac-menej na tvorbe 4 písmen . Celodenná akcia začína od 10:00.
Písmeno N a znak # budú maľovať naše študentky a študenti Ollívia Dlasková, Ema Hečková, Lujza Čambálová, Laco Vrždák
Písmná R a A naše pani učiteľky Mgr.Art Klaudia Šimuničová, Mgr. Tatiana Vrtochová (pomocníčka Terezka Ožvaldová)
Písmeno V – Dominika Žáková, bývala absolventka Mgr. Miloša Čápku

Prejdite na fotogalériu >

Máj 2016

Pablobienále I

VIAC

27. 05. 2016
Vážení rodičia, milé deti, priatelia školy,
srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie druhej výstavy našej školy pod názvom Pablobienále 1.
Otvorenie sa koná dňa 2. júna 2016 o 18.00 hod. v Čajke na Halenárskej ul.č.6 v Trnave. Výstava potrvá do 30 septembra. Podrobnosti v pozvánke (viď príloha).
Doprajte si jedinečnú príležitosť vidieť v našej koncepcii naakumulovanú energiu Vašich detí. O atmosféru počas vernisáže i po nej sa postará živé hudobné teleso, zaznejú piesne Beatles, Led Zeppelin… atď. V rámci gurmánskych drobností bude postarané i o deti, čaká ich sladké prekvapenie.

Tešíme sa na Vás všetkých 🙂
Váš pablokolektív

Prejdite na fotogalériu >

Apríl 2016

# Nápis Trnava I

Apríl 2016

Workshop pre účastníkov
konferencie – Lapač snov

Apríl 2016

Konferencia súkromných škôl
2016 – hotel Holiday inn

Apríl 2014

Energia farby 2014

Apríl 2014

Svetlo N. O. – hospic

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram