VÝTVARNÝ PEDAGÓG

Mgr. art. Bianka Kukurdíková

„Mám radosť, keď môžem pracovať s kreatívnymi ľuďmi, teda hľadať, objavovať, nachádzať a vytvárať niečo nové – a práca s deťmi je presne takáto. Deti nie sú zviazané konvenciami, neboja sa experimentovať, bádať a skúšať – skrátka tvoriť! Navyše, čím menšie deti, tým odvážnejšie a nespútanejšie sú, a to je na tejto práci nádherné. Pod ich malými rukami vznikajú veľké diela. Pod vedením skúsených pedagógov som získavala vedomosti, rozvíjala svoje zručnosti a tie chcem odovzdať ďalej, aby bol svet krajší a tvorivosť aj fantázia nevymizli z našich životov.“

Viac informácií
  • 2012 – 2018 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Ateliér textilnej tvorby v priestore 

  • 2008 – 2012 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Bratislava, Ručné výtvarné spracúvanie textílií, doplňujúce pedagogické štúdium ukončené štátnou skúškou
  • lektorka (Škôločka Rafaelka, Bratislava)
  • kreatívne workshopy zamerané na textilné techniky (Kalab, Bratislava)
  • súvislá pedagogická prax v ZUŠ
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram